Solárne systémy

Solárne systémy

Solárne systémy Slovensko.

Solarnesystemy.sk vám ponúka komplexné riešenie a najnovšie produkty, služby na mieru v oblasti solárnych systémov pre domácnosť a firmu.

V ponuke máme solárne systémy na ohrev TÚV, fotovoltické solárne elektrárne, ostrovné fotovoltické systémy, solárne invertory, fotovoltické solárne panely, off grid solárne zostavy, solárne zásobníky pre TÚV, atď.

Solárne systémy – energia zadarmo!

 

Od roku 2019 je možné opäť inštalovať väčšie zdroje pre pokrytie, alebo zníženie spotreby na firemných budovách, objektoch.

LOKÁLNY ZDROJ

Lokálny zdroj je výroba elektriny na vlastnú spotrebu odberateľa elektriny.

Výrobca nemusí striktne kontrolovať prebytok, nakoľko 10% výkonu môže pretiecť do verejnej siete, avšak tento prietok nesmie trvať viac ako 2 x 15 min.

Firmy si  môžu pripojiť fotovoltaickú elektráreň v režime tzv. lokálneho zdroja.

Podmienky pre lokálny zdroj:

  • lokálny fotovoltaický zdroj mäže mať maximálny výkon rovný maximálnej rezervovanej kapacite odberného miesta (hodnote MRK v kW);
  • musí byť naviazaný na EIC odbeného miesta;
  • maximálny výkon je stanovený na 500 kWp / inštaláciu;
  • lokálny zdroj, nemusí platiť za TPS tohto zdroja (tarifa za prevádzkovanie systému)

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie v roku 2019-2020.

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti t.j. majiteľov rodinných domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov za podmienok určených v rámci projektu. Tieto podmienky môžu byť priebežne aktualizované.
Zelená domácnostiam 
Aktuálne informácie:
Samostatné kolá pre podanie žiadosti o dotáciu sú vyhlasované každé 3-4 mesiace počas roka.

Ak nechcete zmeškať vyhlásenie ďalšieho kola dotácií, vyžiadajte si od nás ponuku a technické riešenie, alebo vyplňte cenový dopyt.
Kontaktujte nás

Výroba energie 
Výroba energie (fototermickej, alebo fotovoltickej) zo slnečného žiarenia je veľmi ekologickým a dostupným zdrojom energie, ktorý je obnoviteľný a ktorého využívanie je veľmi šetrné k životnému prostrediu. Slnečná energia je zadarmo pre každého, nikto ju nemôže zastaviť alebo vypnúť. Táto energia má však svoje špecifiká. Jej množstvo kolíše nielen v priebehu ročných období, ale aj so zmenami počasia. Hlavnou výhodou obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je skutočnosť, že pri ich používaní odpadajú palivové náklady, preto ich popularita rastie úmerné so svetovou ekonomickou krízou.

Slnko predstavuje pre ľudstvo nevyčerpateľný zdroj energie. Dokáže nám vyprodukovať 16 000 krát viac energie, ako ľudstvo dokáže minúť. Celkové množstvo energie dopadajúcej na zem vo forme slnečného žiarenia je obrovské a predstavuje 9,8.108 TWh = 120.1012 tmp, čo je rádovo číslo rovné celkovým zásobám fosílnych palív na zemi. Poloha Slovenska a klimatické podmienky predurčujú našu krajinu pre využívanie tejto energie.solárny systém

Na Slovensku je predpoklad, že sadzby za elektrickú energiu trvale porastú. Solárny elektrický systém zníži, alebo dokonca dokáže odstrániť účet za elektrinu, čo vám ušetrí stovky eur každý mesiac a stagnáciu nákladov na elektrickú energiu pre nasledujúce desaťročie. Navyše od štátu dostanete štátnu dotáciu na solárne panely.

 Ak ste už unavení z platenia za elektrickú energiu, tak je čas na inštaláciu vlastnej solárnej elektrárne na vašu strechu.

 Vyrábajte si sami elektrinu pomocou solárneho systému, šetrite peniaze.

Navrhujeme a inštalujeme solárne systémy pre domy, komerčné a priemyselné budovy. V ponuke máme solárne panely od svetových výrobcou ako: Sharp, Sanyo, Trina Solar, Yingli Solar, Kyocera, Zytech Solar, REC Solar, Amerisolar, Hisunage Solar, atď. Pre fotovoltické inštalácieA používame časom overené solárne meniče Fronius solar Rakúsko, SMA Solar Nemecko, Delta Solar, Danffos solar, IBC Solar, Kostal Piko…

Fotovoltika a solárne systémy.

Solárne fotovoltické elektrárne pre domy. 

Ako pracuje solárna fotovoltická (fotovoltaická) elektráreň cez slnečný deň?
Solárne systémy generujú elektrinu. Slnečné svetlo dopadá na solárne pole a generuje jednosmerú elektrickú energiu (DC). Následne menič napätia prevedie DC elektrinu na striedavý prúd 230 V pre domácnosť. AC elektrická energia je privádzaná do vášho domového rozvádzača za hlavný istič. Vyrobená elektrická energie sa buď spotrebováva vo vaších spotrebičoch, alebo ak je jej prebytok, tak prejde do siete DS.
Ako pracuje FVE počas zamračeného deňa, alebo v noci?
V noci a počas úplne zatiahnutej oblohy , výstup solárneho systému je znížený, alebo zastavený, avšak váš domov dostáva elektrickú energiu z rozvodnej siete . Ste vždy pripojení k sieti , takže môžete mať toľko energie , koľko potrebujete, bez ohľadu na to, či solárny systém je schopný vyrábať alebo nie.

Koľko dokáže slnečná energie ušetriť na účte za elektrinu?
Koľko si môžete ušetriť, závisí od používania FVE a počasia. Celkovo je možné ušetriť až 80 %, avšak je veľmi dôležité efektívne využávať vašu solárnu fotovoltickú elektráreň. Účty nemožno znížiť na nulu, pretože väčšina energetických spoločností si bude účtovať minimálne platby za pripojenie k sieti a poplatky za odberné miesto.

Solárne riešenia a fotovoltické systémy pre každého

Solárne systémy sa snažíme optimálne navrhnúť tak, aby vyhovovali vašim individuálnym požiadavkám!
V priebehuu rokov 2016-218, bude možnosť využiť štátnu dotaciu na solárnu elektráreň, alebo solárny termický systém.
Naša spoločnosť vám ponúka výstavbu solárneho systému na kľúč, čo zahŕňa, okrem materiálu a inštalácie, i administratívnu potrebnú pre štátnu dotácie na solárnu slnečnú fotovoltickú elektráreň, alebo solárny termický systém.

Prečo si vybrať nás?
– Naši technici majú dlhoročné skúsenosti a vedia navrhnúť akýkoľvek kompletný solárny systém pre obytné a komerčné aplikácie.
– Vynikajúci zákaznícky servis
– Široká ponuka systémov v dobrých cenách
– Vynikajúca technická podpora
– Máme certifikáciu pre inštalatérov z MHSR
– Naša spločnosť vám pomôže s vybavením štátnej dotácie na solárne panely, alebo kolektory.

Štátna dotácia na solárne panely

Nemusíte čítať všetko, my sa o všetko postaráme za vás pri inštalácii na kľúč. 
Štátnu dotáciu z programu zelená domácnostiam prerozdeľuje SEIA (Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE
Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:
fotovoltické panely (výroba elektriny);
veterné turbíny (výroba elektriny); (zatiaľ nie je možné vydať poukážky na tieto zariadenia)
slnečné kolektory (výroba tepla);
kotly na biomasu (výroba tepla);
tepelné čerpadlá (výroba tepla).
Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA.
Podpora inštalácie zariadení je v rámci prvého pilotného projektu možná do 31.12.2018, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

Žiadosti o dotácie:
http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/
Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.
Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.
Prostriedky vyčlenené pre 1. a 2. kolo projektu boli rezervované pre už vydané poukážky. O ďalšie poukážky sa bude dať požiadať až v 3. kole, ktoré bude otvorené v 2. štvrťroku 2016.

Solárne panely, fotovoltické elektrárne

Solárne panely slúžia na napájanie domácností a podnikov. Štandardnej domácnosti bežne postačuje 10 až 40 solárnych panelov pre napájanie domu. Panely sú umiestnené na streche v pevnom uhle a smerom na juh. Prvoradým cieľom fotovoltickej elektrárne na vašej streche je výroba elektriny a následne jej spotrebovanie, čim sa dosiahne zníženie nákupu množstva energie z distribučnej energetickej spoločnosti. Fotovoltická elektráreň pre dom TU

Ohrev vody TÚV

Solárne teplovodné systémy využívajú slnečné žiarenie na ohrev vody. Pre domáce použitie. Sú tri typy teplovodných solárnych systémov pre TÚV a to ploché solárne kolektory, trubicové kolektory a solárna parabola. Každý z nich pracuje trochu inak.Solírny ohrev vody TU

Ostrovné fotovoltické solárne systémy

OFF-GRID SYSTEMS – tieto solárne systémysa najčastejšie inštalujú v odľahlých miestach, kde sa nenachádza elektrické vedenie. Avšak off-grid solárne elektrické systémy môžu pracovať kdekoľvek. Tieto systémy pracujú nezávisle na rozvodnej siete, a dodávajú elektrickú energiu pre domácnosti, chaty, karavany.. Ostrovný systém TU

Fotovoltická elektráreň na kľúč pre dom

Fotovoltaické elektrárne slúžia na výrobu elektrickej energie. Tieto energetické solárne systémy sú určené hlavne pre domácnosti.Prestaňte sa obmedzovať a viazať na monopoly. Znížte svoje náklady za elektickú energiu! Neplaťte za to, čo môžete mať zadarmo. Začnite aj vy myslieť ekologicky.

Solárny ohrev vody pre váš dom

Využitie energie zo slnka pre ohrev vody je najlepšie využitie solárnej energie! V súčasnej dobe, milióny domácností a podnikov po celom svete využívať pre ohrev TÚV solárny systém, pretože sú efektívne z hľadiska úspory nákladov na energie v domácnosti!

Ostrovné solárne systémy GRID OFF

Ak budete potrebovať elektrinu na vzdialenom mieste , môžeme vám pomôcť. Ostrovné solárneriešenie pre tých, ktorí nie sú schopní alebo ochotní byť pripojený k elektrickej sieti. Tu nájdete energetické riešení pre malé domácnosti, chaty, karavany až po veľké kancelárske budovy. Off-grid solárne systémy môžu byť lacnejšie, než rozšírenie el. vedenia v niektorých odľahlých oblastiach. Grid off