EURÓPSKE FONDOY PRE PODNIKATEĽOV A VEREJNÝ SEKTOR

EURÓPSKE FONDOY PRE PODNIKATEĽOV A VEREJNÝ SEKTOR
30. januára 2020 Komentáre vypnuté na EURÓPSKE FONDOY PRE PODNIKATEĽOV A VEREJNÝ SEKTOR Dotácie kocmunda
LOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA (SIEA) JE V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014-2020 ZAPOJENÁ V DVOCH OPERAČNÝCH PROGRAMOCH ZAMERANÝCH NA ČERPANIE POMOCI ZO ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE. ZÁROVEŇ PLNÍ ÚLOHY TECHNOLOGICKEJ AGENTÚRY.

 

SIEA je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Od roku 2004 pôsobí ako implementačná agentúra. Administruje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, ktoré sú určené pre podnikateľov a  verejný sektor.

https://www.op-kzp.sk

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/09/preh–ad_v–ziev_implementovan–ch_SIEA_26_9_2019.pdf

About The Author