Naše Služby

Fotovoltický systém pre firmu.

Fotovoltický solárny systém pre firmy a organizácie. Lokálny zdroj pre vlastnú spotrebu do 500 kWp.

Fotovoltický systém pre dom.

Fotovoltické solárne systémy pre domácnosti. Malý zdroj do 10 kWp. Výkon od 2 do 10 kWp.

Slnečné kolektory - ohrev vody.

Kvalitné slnečné kolektory Viessman pre ohrev teplej úžitkovej vody pre firmy a domácnosti.

Fotovoltické hybridné systémy.

Solárne fotovoltické hybridné systémy s batériami. Batérie, akumulátory k fotovoltaike a akumulácia.

Fotovoltické solárne systémy a slnečné kolektory.

Kontakt Naša spoločnosť vám ponúka moderné solárne systémy, ktoré dokážu ponížiť spotrebu energií vo vašom dome, alebo firme. Neplaťte za to, čo je zadarmo. Buďte nezávislí, s fotovoltaickou elektrárňou, ktorá vám bude zdarma a ekologicky vyrábať elektrickú energiu z nevyčerpateľných zdrojov.

Novinky

 • EURÓPSKE FONDOY PRE PODNIKATEĽOV A VEREJNÝ SEKTOR
  30. januára 2020 Komentáre vypnuté na EURÓPSKE FONDOY PRE PODNIKATEĽOV A VEREJNÝ SEKTOR LOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA (SIEA) JE V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014-2020 ZAPOJENÁ V DVOCH OPERAČNÝCH PROGRAMOCH ZAMERANÝCH NA ČERPANIE POMOCI ZO ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE. ZÁROVEŇ PLNÍ ÚLOHY TECHNOLOGICKEJ AGENTÚRY.   SIEA je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Od roku 2004 pôsobí ako implementačná agentúra. Administruje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z

  Read More
 • Podpora oze od 2020
  2. januára 2020 Komentáre vypnuté na Podpora oze od 2020 Od nového roka stačí jedna zmluva s OKTE pre výkup a doplatok. OKTE bude v súlade s novelou zákona o podpore OZE plniť vo vzťahu k podporovaným výrobcom štyri základné funkcie. Bude administrátorom podpory doplatkom, príplatkom, povinného výkupu a záruk pôvodu. Hlavnou zmenou pri podpore doplatkom je, že tento prechádza z distribučných spoločností na OKTE,

  Read More
 • Zelená domácnostiam dotácie
  28. júna 2018 Komentáre vypnuté na Zelená domácnostiam dotácie O projekte Zelená domácnostiam. Národný projekt Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.  Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch. Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch

  Read More
Load More Text

Info

Solárne systémy Slovensko.

Solarnesystemy.sk vám ponúka komplexné riešenie a najnovšie produkty, služby na mieru v oblasti solárnych systémov pre domácnosť a firmu.

V ponuke máme solárne systémy na ohrev TÚV, fotovoltické solárne elektrárne, ostrovné fotovoltické systémy, solárne invertory, fotovoltické solárne panely, off grid solárne zostavy, solárne zásobníky pre TÚV, atď.

Solárne systémy – energia zadarmo!

Od roku 2019 je možné opäť inštalovať väčšie zdroje pre pokrytie, alebo zníženie spotreby na firemných budovách, objektoch.

LOKÁLNY ZDROJ

Lokálny zdroj je výroba elektriny na vlastnú spotrebu odberateľa elektriny.

Výrobca nemusí striktne kontrolovať prebytok, nakoľko 10% výkonu môže pretiecť do verejnej siete, avšak tento prietok nesmie trvať viac ako 2 x 15 min.

Firmy si  môžu pripojiť fotovoltaickú elektráreň v režime tzv. lokálneho zdroja.

Podmienky pre lokálny zdroj:

 • lokálny fotovoltaický zdroj mäže mať maximálny výkon rovný maximálnej rezervovanej kapacite odberného miesta (hodnote MRK v kW);
 • musí byť naviazaný na EIC odbeného miesta;
 • maximálny výkon je stanovený na 500 kWp / inštaláciu;
 • lokálny zdroj, nemusí platiť za TPS tohto zdroja (tarifa za prevádzkovanie systému)

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie v roku 2019-2020.

 

Dotácie z projektu sú dostupné iba pre domácnosti t.j. majiteľov rodinných domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov za podmienok určených v rámci projektu. Tieto podmienky môžu byť priebežne aktualizované.
Zelená domácnostiam 
Aktuálne informácie:
Samostatné kolá pre podanie žiadosti o dotáciu sú vyhlasované každé 3-4 mesiace počas roka.

Ak nechcete zmeškať vyhlásenie ďalšieho kola dotácií, vyžiadajte si od nás ponuku a technické riešenie, alebo vyplňte cenový dopyt.
Kontaktujte nás

Výroba energie 
Výroba energie (fototermickej, alebo fotovoltickej) zo slnečného žiarenia je veľmi ekologickým a dostupným zdrojom energie, ktorý je obnoviteľný a ktorého využívanie je veľmi šetrné k životnému prostrediu. Slnečná energia je zadarmo pre každého, nikto ju nemôže zastaviť alebo vypnúť. Táto energia má však svoje špecifiká. Jej množstvo kolíše nielen v priebehu ročných období, ale aj so zmenami počasia. Hlavnou výhodou obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je skutočnosť, že pri ich používaní odpadajú palivové náklady, preto ich popularita rastie úmerné so svetovou ekonomickou krízou.

Slnko predstavuje pre ľudstvo nevyčerpateľný zdroj energie. Dokáže nám vyprodukovať 16 000 krát viac energie, ako ľudstvo dokáže minúť. Celkové množstvo energie dopadajúcej na zem vo forme slnečného žiarenia je obrovské a predstavuje 9,8.108 TWh = 120.1012 tmp, čo je rádovo číslo rovné celkovým zásobám fosílnych palív na zemi. Poloha Slovenska a klimatické podmienky predurčujú našu krajinu pre využívanie tejto energie.