Hybridné fotovoltické systémy

Hybridné fotovoltické systémy

Hybridné fotovoltické systémy.

Akumulačný systém pre vašu novú alebo aj existujúce fotovoltaickú elektráreň predstavuje možnosť ako prirodzene využiť cennú elektrinu vyrobenú z vašej elektrárne. V rámci našich služieb inštalujeme akumulačné systémy rôzneho typu aj kapacity.

Hybridné fotovoltické systémy s akumulátorom pre nové inštalácia, ale aj pre už existujúce FVE

Hybridné fotovoltické systémy Savebox – nástenné batérie s integrovaným striedačom a riadiacou elektronikou

Priemyselné akumulačné systémy s vyššími kapacitami i výkonom

Ostrovný a záložné systémy pre odľahlé lokality bez dosahu distribučnej siete

Zásobníky prispôsobené pre prevádzku s fotovoltaickými elektrárňami – akumulácie energie do TÚV

Fotovoltický hybridný systém.

[rpt name=“fve-hybrid“]

Hybridné fotovoltické solárne systémy spájajú to najlepšie zo solárnych systémov pripojených na verejnú sieť a mimo siete.

Ak chcete získať to najlepšie z oboch svetov, môžete sa rozhodnúť pre hybridnú solárnu inštaláciu.

Výhody hybrid solárneho systému verzus Grid ON, alebo systém s virtuálnou batériou.

Hybridný systém vám umožňuje menej  sa spoliehať na  verejnú distribučnú sieť,  pretože slnečná batéria sa používa ako záloha, keď nie je k dispozícii solárna energia alebo sieťová energia.

Batérie vám umožňujú spotrebovať takmer všetku energiu, ktorú generujete.

Namiesto toho, aby ste posielali energiu späť do siete s minimálnym výnosom, alebo zadarmo, môžete napájať svoj dom a mať k dispozícii túto uloženú energiu kedykoľvek budete potrebovať.

Hybridným systémom si ponížite účet za energie.
Stanete sa nezávislým od distribútora el. energie.
Budete mať stabilnejšiu sieť a a vyššie zaťaženia

Viac o vlastnej spotrebe.
Inteligentné hybridné meniče vám umožnia využívať energiu aj počas dňa, keď sa mení spotreba a zmeny elektrickej energii.
Bežné grid on systémy, alebo systémy s virtuálnou batériou napojené na verejnú sieť nefunguje počas výpadkov napájania, ale hybridný systém môže pokračovať v prevádzke.

Hybridný systém.

Hybridná fotovoltaická elektráreň s akumuláciou do akumulátora, ktorá Vám zabezpečí určitú nezávislosť.

Elektrina získaná zo slnka je primárne použitá na chod spotrebičov v domácnosti. Prípadné prebytky elektrickej energie sú ukladané do akumulátorov.

Uloženú energiu je možné využiť, keď slnko nesvieti.

Ráno / polojasno

Ráno, alebo keď je polojasno, fotovoltaická elektráreň nevyrába dostatočné množstvo elektriny na pokrytie potrieb domácnosti. Pretože je akumulátor vybitý, je nutné chýbajúcu energiu doplniť z distribučnej siete.

Poludnie / jasno

Cez deň vyrába fotovoltaická elektráreň viac energie, než domácnosť potrebuje. Prebytky sú ukladané do akumulátora. A preto veľa elektriny z distribučnej siete nie je potreba, pretože určitú časť vykryje uložená el. energia z akumulátora.

Večer / slnko nesvieti

Večer a v noci fotovoltaická elektráreň nevyrába. Akumulátor je ale nabitý a tak je na prevádzku spotrebičov použitá uložená energia. Akumulátor sa vybíja. Vo chvíli, keď sa batéria vybije, na prevádzku domácnosti sa použije elektrina z distribučnej siete.

Viac info o hybrid systéme:

//eu-power.sk/fotovoltika/power-m/

//eu-power.sk/fotovoltika/fotovolticke-menice/3-fazovy-asymetricky-hybridny-menic/