Fotovoltika

Fotovoltika

FOTOVOLTIKA, FOTOVOLTAIKA, FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY.
FOTOVOLTAICKÉ SOLÁRNE SYSTÉMY.

ČO JE TO FOTOVOLTAIKA / FOTOVOLTIKA?

Je ekologickým a dostupným zdrojom energie, ktorý je obnoviteľný.
Fotovoltaické panely premieňajú slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu. Typickým príkladom zariadenia, ktorý funguje na fotovoltaických článkoch je solárna kalkulačka. Tento typ zariadenia vyžaduje len malé množstvo elektrickej energie na prácu , a môže byť dokonca použitý v miestnosti s umelým svetlom ( žiarovky / fluorescenčné svetlo ).
Aj keď vidíme , fotovoltaické články ako dokážu napájať malé zariadenia , ako sú kalkulačky , ktoré majú väčšie praktické uplatnenie najmä v krajinách tretieho sveta . Pre domové aplikácie boli vyvinuté fotovoltaické články, ktoré vyrábajú väčšie množstvo el. energie.

Fotovoltická elektráreň je pre dom ako náhradný zdroj elektriny na dennú prevádzku domácich spotrebičov, ohrevu vody alebo podporu vykurovania.

Fotovoltaické články-panely vyzerajú podobne ako slnečné panely-kolektory , ale fungujú iným spôsobom . Solárne kolektor sa používajú na výrobu teplej vody.

fotovoltika-system

Vyššie uvedený diagram ukazuje základ fotovoltaického článku . Modrá predstavuje hlavný materiál kremík. Po dopade fotónu svetla príslušnej vlnovej dĺžky (korešpondujúcej so šírkou zakázaného pásma použitého polovodiča) je vďaka vnútornému fotoelektrickému javu vygenerovaný elektrón-dierový pár, ktorý je separovaný vnútorným elektrickým poľom pn-priechodu a pohybom k jednotlivým elektródam vytvárajú elektrický prúd. Základným elementom fotovoltaického zariadenia je slnečný článok.

Fotovoltaický jav je proces , v ktorom dva odlišné materiály v úzkom kontakte produkujú elektrické napätie.

ON GRID paralelné pripojený k sieti DS.

Paralelne-pripojenie-fotovoltaika

Fotovoltický solárny systém, ktorý je pripojený k verejnej elektrickej sieti. Výhody Grid-On systému: 1. Zníženie účtu za elektrickú energiu. 2. Rýchlejšia návratnosť investície vďaka štátnej dotácie. 3. Energia získaná zo slnka Vám umožní získať určitú nezávislosť od veľkých distribútorov energií. 4. Solárne panely na vašej streche môžu zvýšiť hodnotu objektu. Vypracovanie cenovej ponuky TU Fotovoltické elektrárne a solárne hybridné systémy pre domácnosti 

Malý zdroj do 10 kW pre domácnosť

Fotovoltický ohrev vody Logitex //eu-power.sk/ohrev-vody-tuv/ohrev-vody-fotovoltikou/ OFF GRID – ostrovný systém pre chaty, karavany… Ostrovný solárny systém pre chaty bez elektrickej prípojky, karavany, domácnosti, záhradné domčeky, hausbóty… ostrovny-solarny-sytem Back Up – hybridný – záložný systém v prípade výpadku siete. back-up-hybrid-system

Fotovoltické solárna elektrárne so záložnými zdrojom v prípade výpadku distribučnej siete.