Fotovoltické panely a fotovoltika

Fotovoltické panely a fotovoltika

Solárne systémy – rodinné domy

Naša spoločnosť EU-POWER, s.r.o Vám ponúka full servis v oblasti solárnych systémov a fotovoltických elektrární na Slovensku a v EU

Vyrábajte si lacnú, ekologickú elektriny zo slnečného žiarenia.

Fotovoltické zariadenie FVZ pre dom.

Na Slovensku momentálne je možné využiť jednorázovú štátnu dotícia. Jednotlivé kolá pre podávanie žiadostí sú priebežne vyhlasované počas roka, cca každé 3-4 mesiace.

Vlastná spotreba + prebytky

FVE príklad:

FVE o výkone 7 kWp Vám vyrobí cca 7 000 kWh za rok.
Ak spotreba Vašej domácnosti je 7 000 kWh/rok, je potrebné túto spotrebu rozdeliť na dennú a nočnú. V prípade že vaša denná spotreba bude 5000 kWh a nočná 2000 kWh/rok, tak 2000 kWh/ rok z výroby vám buď pretečie zdarma do sieťe, alebo si ju uložíte do batérií.

info FVZ:

Nespotrebovaná el. energia z FVE: 2 000 kWh x 0,15 €/kWh = 300,00 €/rok

3. Úspora na účtoch za el. od DS (ZSE, SSE, VSE): 5 000 kWh x 0,15 €/kWh = 750 €/rok

Spolu ročná úspora na účtoch z 7 kWp FVE = 1 050,00 €/rok alebo 750 €/rok.

Ak je dostatok výroby energie z FVE, tak sa spotrebuje v dome a ak nie je dostatok energie, tak sa automaticky dopĺňa z distribučnej siete.

Solarnesystemy
Ak chcete mať istotu, že dostanete optimálny solárny systém, je dobré si vybrať spoločnosť, ktorá je špecializovaná a má v danej oblasti skúsenosti.
Naša spoločnosť inštaluje fotovoltaické systémy na kľúč od roku 2010. V roku 2013 sme rožšírili svoje pôsobenie i za hranice Slovenska a preto vznikla spločnosť EU-POWER. Systémy dodávame od návrhu až po inštaláciu a monitoring FV systému.
Fotovoltaická elektráreň (FVE) je je vhodným doplnkovým zdrojom energie pre rodinný dom.
V našich zemepisných podmienkach vyrobí 1kWp nainštalovaného výkonu za rok priemerne 1 000 kWh elektrickej energie, pričom 1kWp nainštalovaného výkonu znamená približne 8 m2 kremíkových panelov.
Životnosť fotovoltických panelov udáva väčšina výrobcov viac ako 30 rokov, záruka na panely a meniče napätia je zvyčajne 5 rokov.
Ak chcete nainštalovať na strechu FV systém, tak naša spoločnosť vám zabezpečí túto inštaláciu od A po Z.

Výhody solárnej energie:
– Znížite svoje účty za elektrinu: slnečné svetlo je zadarmo, takže akonáhle ste zaplatili za počiatočnú inštaláciu vaše náklady na elektrinu sa znížia.
– Získavate peniaze za výrobu a predaj elektriny: garantované výkupné ceny za elektrinu po dobu 15 rokov.
– Znížite uhlíkovú stopu: solárne elektrina je zelená, obnoviteľný zdroj energie a neuvoľňuje žiadny škodlivý oxid uhličitý, alebo iné znečisťujúce látky. Typický domáci solárny PV systém by mohol ušetriť viac ako jednu tonu oxidu uhličitého za rok – to je viac ako 30 ton počas doby životnosti

Vypracovanie cenovej ponuky TU

Info: V prépade, že máte záujem o produkt, alebo službu ktorú ste na stránke, alebo na e-shope nenašli kontaktujte nás. info@solarnesystemy.sk

Štátna podpora(dotácuíe)podpora bude od roku 2015 pre vysokoefektívne kotle na drevo, slnečné panely(kolektory) a fotovoltické solárne systémy určené na ohrev vody, malé fotovoltické elektrárne(fotovoltické panely), malé veterné turbíny, a tepelné čerpadlá.
Koncepcia uvažuje s podporou malých zdrojov, ktoré väčšinu vyrobenej energie spotrebujú v mieste výroby a len mierne prebytky budú dodávať do distribučnej siete. Podpora bude od 1 kW do 10 kW solárny fotovoltický systém.

Peniaze určené na podporu majú pochádzať z eurofondov.
Od roku 2014 do roku 2020 by na tento účel mohlo ísť celkovo sto miliónov eur. Zatiaľ nie je jasné, koľko peňazí by mohli získať záujemcovia o jednotlivé druhy zdrojov tepla či elektriny.
„Je ale možné uviesť, že podpora na zdroj s inštalovaným výkonom od dvoch do troch kilowattov by mala orientačne byť 1 500 eur,“ podotkol pre agentúru SITA Vážny.
Výška podpory bude podľa neho závisieť napríklad aj od množstva žiadostí o podporu od budúcich prevádzkovateľov malých zdrojov.

Podpredseda vlády predpokladá, že do roku 2020 by sa malo na Slovensku nainštalovať takmer 68 tisíc dvojkilowattových obnoviteľných zdrojov a necelých tri tisíc desaťkilowattových zdrojov.
Vyrobiť by mali ročne viac ako 163 tisíc megawatthodín energií. “Z hľadiska vlastníkov malých zdrojov je prínos najmä vo výraznom znížení závislosti na odbere elektriny z distribučnej sústavy, čo im prinesie aj finančnú úsporu nákladov na elektrinu,“ konštatoval Vážny.
Na Slovensku bolo k k začiatku tohto roka zaregistrovaných 201 malých zdrojov využívajúcich OZE s inštalovaným výkonom do 10 kilowattov.

Dotácia na solárne panely – fotovoltické elektrárne

Využitie štátnu dotaciu na solárnu elektráreň.
Naša spoločnosť vám ponúka výstavbu solárnej elektrárne na kľúč, čo zahŕňa, okrem materiálu a inštalácie, i administratívnu pomoc pre vybavenie štátnej dotácie na solárnu slnečnú fotovoltickú elektráreň.
Cenová ponuka

Legislatíva pre fotovoltiku 

Postup pri pripojení malého zdroja do 10 kW po 01. 01. 2014
1. Písomne alebo elektronicky oznámte príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy váš zámer – vybudovanie malého zdroja. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia zašle stanovisko o rezervovaní kapacity. Vzor žiadosti zverejní prevádzkovateľ distribučnej siete na svojej webovej stránke.
2. V prípade súhlasného stanoviska k rezervovanej kapacite si dajte do 6 mesiacov nainštalovať certifikovanou firmou malý zdroj.
3. Po inštalácií oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na území ktorého je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.
4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o pripojení malého zdroja, zabezpečí bezplatnú montáž určeného meradla (elektromera), ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase.
5. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečí bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sieti.
Súčasťou oznámenia je: – kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, – vyhlásenie o zhode na striedač alebo generátor, – potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja certifikovanou firmou.
6. Do 10 dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky, ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si nesplníte túto povinnosť, prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti vás môže odpojiť.
7. Po splnení bodov 1-6 sa stávate výrobcom elektriny z malého zdroja a vami vyrobenú, ale nespotrebovanú elektrinu, dodávate prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zdarma. Na druhej strane, za pripojenie, montáž určeného meradla a rozpínacieho zariadenia nezaplatíte prevádzkovateľovi distribučnej spoločnosti nič.
Fotovoltika

Fotovoltaické články-panely vyzerajú podobne ako slnečné panely-kolektory , ale fungujú iným spôsobom . Solárne kolektor sa používajú na výrobu teplej vody.
Čo je to fotovoltaika ?
Fotovoltaika znamená elektrické napätie vyrábané prostredníctvom svetla.
Fotovoltaické panely premeniňajú slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu. Typickým príkladom zariadenia, ktorý funguje na fotovoltaických článkoch je solárna kalkulačka. Tento typ zariadenia vyžaduje len malé množstvo elektrickej energie na prácu , a môže byť dokonca použitý v miestnosti s umelým svetlom ( žiarovky / fluorescenčné svetlo ).
Aj keď vidíme , fotovoltaické články ako dokážu napájať malé zariadenia , ako sú kalkulačky , ktoré majú väčšie praktické uplatnenie najmä v krajinách tretieho sveta . Pre domové aplikácie boli vyvinuté fotovoltaické články, ktoré vyrábajú väčšie množstvo el. energie.

Vyššie uvedený diagram ukazuje základ fotovoltaického článku . Modrá predstavuje hlavný materiál , kremík.
Fotovoltaický jav – je fyzikálny jav, pri ktorom vzájomnom pôsobení elektromagnetického žiarenia a hmoty dochádza k pohlcovaniu fotónov a uvoľňovaniu elektrónov, u polovodičov vznikajú voľné elektrické náboje, v blízkosti P – N prechodu vznikajú vodivé páry elektrón – diera. Základným elementom fotovoltaického zariadenia je slnečný článok.
Fotovoltaický jav je proces , v ktorom dva odlišné materiály v úzkom kontakte produkujú elektrické napätie.

Grid on pripojený k sieti

Fotovoltický solárny systém, ktorý je pripojený k verejnej elektrickej sieti.
Výhody Grid-On systému:
1. Zníženie účtu za elektrickú energiu.
2. Rýchlejšia návratnosť investície vďaka štátnej dotácie.
3. Energia získaná zo slnka Vám umožní získať určitú nezávislosť od veľkých distribútorov energií.
4. Solárne panely na vašej streche môžu zvýšiť hodnotu objektu.
Vypracovanie cenovej ponuky TU

Grid off ostrovný systém

Ostrovný solárny systém pre chaty bez elektrickej prípojky, karavany, domácnosti, záhradné domčeky, hausbóty…

Back Up – záložný systém v prípade výpadku siete.

 

Fotovoltické solárna elektrárne so záložnými zdrojm v prípade výpadku distribučnej siete.