Kategória: Nezaradené

Kategória: Nezaradené

Zelená domácnostiam dotácie
28. júna 2018 Dotácie, Nezaradené kocmunda

O projekte Zelená domácnostiam. Národný projekt Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.  Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch. Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch

Read More